Naše pracoviště

Naše pracoviště Oční centrum Třebíč se specializuje na diagnostiku a léčbu očních nemocí hlavně dospělého věku.

Přístrojové vybavení a personální obsazení umožňuje včasnou diagnostiku refrakčních vad, jejich korekci, diagnostiku glaukomu, sítnicových i neurogenních poruch. Na zákrokovém sálku Privátní oční ambulance provádíme ambulantně i některé plastické operace na víčkách. 

Ambulance spolupracuje s očním lůžkovým oddělením nemocnice Třebíč, ostatními očními ambulancemi v Třebíči, očními klinikami v Brně i Praze, ostatními odbornostmi v nemocnici Třebíči.


Máme smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami, jejichž pojištěnci se vyskytují v naší spádové oblasti:

111,  201,  205,  207,  211.